Hurtig information:

Trabjerg Consulting tilbyder

Baggrund

Eksempler på opgaver

Specielt for iværksættere

Publikationsliste

Stikordsregister

Forside

Information in English

Eksterne links

Kontakt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Top
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Top

CV

CV for Ib Trabjerg:

1963: Cand. polyt. i eksperimentel fysik, retning E/F. Polyteknisk Læreanstalt, København. Eksamensprojektet bestod af opbygning af elektronspinresonnansapparatur. Tre forskellige apparater blev opbygget og bragt til at fungere.
 

1963: Aftjening af 2 års værnepligt. Sidste år som løjtnant II ved Flyvevåbnets Materielkommando i Værløse. Foruden feltarbejde, bestod arbejdet i fejlfinding og reparation af  mikrobølgeudstyr, udvikling af en single-sideband radiomodtager og kvalitetskontrol af nyt kommunikationsudstyr.
 

1965: Fysisk Laboratorium III, Polyteknisk Læreanstalt i Lundtofte. Arbejdede med optiske egenskaber af halvledere. Fremstillede siliciumdioder og fik kendskab til spektroskopisk og kryoteknisk udstyr.
 

1967: Amanuensis ved Kemisk Laboratorium IV, Københavns Universitet.
Undervisning i almen kemi, ombygning af en pulserende 20-Tesla magnet og spektroskopiske målinger på overgangsmetalkomplekser ved kryotemperaturer og under uniaxialt tryk.
 

1970: Et års ophold ved University of Michigan, Ann Arbor, USA. Konstruktion og fremstilling af udstyr til oplining af apparater til højopløst spektroskopi, fremstilling af scandiumoxid-kvartslamper og højopløst spektroskopi på lyset herfra. Diverse reparationer af elektronisk og mekanisk udstyr.
 

1971: Lektor i Kemi ved Københavns Universitet. Arbejde som før udnævnelsen.
 

1975: Et års ophold ved Research School of Chemistry, Canberra, Australien. Reparerede og arbejdede med en farvestoflaserog fik kendskab til kollegers problem-udstyr. Udvidede mit kendskab til kryoteknik. Arbejdede i øvrigt med spektroskopi næsten som hjemme.
 

1978: Tre måneders ophold ved University of Florida, Gainesville, USA, på et NATO legat. Analyse af en række specielle flouroscens spektra af organiske molekyler fra tidligere studier ved Københavns Universitet målt i samarbejde med en amerikansk kollega.
 

1981: Tre måneders orlov til ophold ved Inorganic Laboratory, Oxford, England. Arbejdede med teorien for endimensionale krystaller. Fik kendskab til brugen af en PC'er, med en række moderniseringer og forbedringer af styring og signal/støj forhold af udstyret i København til følge.
 

1981-1999: Samarbejdet med andre grupper udvidet til også at omfatte grupper inden for levnedsmiddelforskning, havforskning og klimaforskning.

Videreudvikling og opbygning af blandt andet udstyr til fotoakustiske målinger på prøver i pulverform.

Udvikling af udstyr til målinger af ekstremt små ændringer af lysabsorptionen i havvand. Hentede vandprøver fra farvandene omkring hele landet og undersøgte dem med optiske metoder.

Opbyggede, udviklede og afholdte et praktisk og teoretisk kursus i basal optisk absorptions- og emissionsspektroskopi for kemistuderende gennem adskillige år.

Gav adskillige konsultationer om apparatur og metoder til optiske målinger og elektronik til andre forskergrupper, private virksomheder, igangsættere og opfindere.
 

1993-1996 Bestyrelsesmedlem og sekretær i Kemisk Forening.
 

1999: Bestod eksamen i projektledelse og i objektorienteret analyse og design med UML ved Danmarks Tekniske Universitet. (December).
 

1999: Startede eget konsulentfirma: Trabjerg Consulting. (December).
 
 

Sammenfatning:

Min styrke ligger i løsning af såvel traditionelle som utraditionelle opgaver ved udvikling, opbygning eller sammensætning af apparater. Hertil har jeg anvendt optik, mekanik, vakuum- og lavtemperaturteknik, digital- og analog elektronik, datafangst, databehandling og præsentation.

Endvidere har jeg stor erfaring i undervisning af elever med meget forskellig baggrund.

 

 
 

          

Web: ib@trabjerg.info