Hurtig information:

Trabjerg Consulting tilbyder

Baggrund

Specielt for iværksættere

Publikationsliste

CV

Stikordsregister

Forside

Information in English

Eksterne links

       Kontakt

Eksempler

Eksempler på opgaver:
 

Etablering af målinger ved flydende helium-temperatur.
Haldor Topsøe A/S.

*

Udvikling og opbygning af fotoakustisk spektrofotometer
til pulver-prøver.
Egne DOS-Pascal programmer til styring, dataopsamling, grafik etc.
Laboratory of Materials Science.

*

Opbygning af fotoakustisk spektrofotometer til prøver af
faste stoffer ved lave temperaturer.
Kontrol og dataopsamling med LabView.
Laboratory of Materials Science.

*

Udvikling af udstyr til måling af absorptionsspektre  af
mikroskopiske krystaller monteret i røntgenstråle.
Centre for Crystallographic Studies.

                                                                                                                                           *

Modifikation af lavtryks-LC flowcellespektrofotometer til HPLC målinger.
Enzymkemigruppen, Københavns Universitet.

*

Internet undersøgelser og måling på ny elektronisk komponent.
Tøpholm og Westerman/Widex.

*

Fejlfinding og reparation af elektronisk udstyr
til kontrol af vacuumudstyr.
Ferroperm Optics A/S.

*

Etablering af forsøgsopstilling og fjernmåling af temperatur.
2c A/S Research.

*

Opbygning af udstyr til måling af optiske spektre i trykcelle.
Mejeri- og Levnedsmiddelinstituttet,
Den Kgl. Veterinær- & Landbohøjskole.

*

Optiske målinger på udstyr til tandlægeklinikker.
Reipur Technology A/S.

*

Reparation og etablering af computerkontrol af ældre
cirkulær-dikroisme udstyr.
Kemisk Institut
Den Kgl. Veterinær- & Landbohøjskole.

*

Optiske forsøgsmålinger til etablering af kvalitetskontrol.
NKT Research, Life Science Components Group.

*

Udviklings- og undervisningsopgaver med polariseret infrarødt lys.
Forsvarets Forskningstjeneste.

*

Udvikling og opbygning af specielt flourescensudstyr.
Danmarks Jordbrugsforskning. Afdeling for Jordbrugsteknik.
Forsøgscenter Bygholm.

*

Udvikling af udstyr til kvalitetskontrol af UV-lamper.
Lab Science.

*

Planlægning af opbygning af speciel ovn.
H F Jensen A/S.

*

Reparation af ældre kontrolenhed til jonpumpe.
Kemisk Laboratorium 4
H.C. Ørstedsinstituttet.

*

Rådgivning og assistance ved etablering af vacuumultraviolet absorptionsmåling med synkrotronstråling.
Kemisk Labortorium 5
H.C. Ørstedsinstituttet.

*

Reparation af Helium-Cadmium laser
Fødevarelaboratoriet
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.

*

Reparation af diodelaser
Kemisk Laboratorium 5
H.C. Ørstedsinstituttet.

*

Rådgivning vedrørende spektroskopisk udstyr
Coloplast Research.

*

Indledende målinger, udvikling og opbygning af prototype til
optisk måling af kvaliteten af spæk.
Slagteriernes Forskningsinstitut.

*

Udstyr til måling af olie i spildvand
ODM Sorption.

*

Opbygning af specielt udstyr til absorptionsmåling i det infrarøde spektralområde.

DMA

 

*

 

 

 

Web: ib@trabjerg.info